Toggle to Top Navigation

STUČNI SKUPOVI

U junu 2017. godine A.K.I.S je organizova Stručni skup sa radnom temom:

TEHNOLOŠKI CUNAMI U ZDRAVSTVU

Kao Asocijacija organizujemo niz obuka treninga i radionica na kojima mladi koji su u procesu školovanja ili nezaposleni mogu da savladaju nove veštine i tako unaprede svoju buduću profesionalnu poziciju.

Nikada nije suviše rano da se mlada osoba priprema za svoj budući poziv. Kroz ugovaranje posete zdravstvenim ustanovama, privrednim društvima, naučnim institucijama trudimo se da u što jasnijem svetlu prikažemo poziv kliničkog inženjera i kliničkog tehničara.

Po odluci Upravnog odbora Asocijacije svi vebinari i stručni skupovi su besplatni za studente i učenike.

Flejera - skup AKIS 20 jun 2017.pdf

Govornici i teme SKUPA AKIS 20 jun 2017.pdf

Program strucnog skupa AKIS 20 jun 2017.pdf

STRUCNI ODBOR SKUPA Jun 2017.pdf