Toggle to Top Navigation

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Kako da kreiram svoj profil na portal A.K.I.S.?

Poslaćete popunjen formular pristupnicu na zvaničnu elektronsku adresu office@akis.rs

Kako da se registrujem za pristup svim sadržajima portala?

Potrebno je da postanete punopravni član Asocijacije. Po odobrenju članstva pored ID broja dobijate i korisničko ime sa lozinkom.

Zaboravljena lozinka?

Pošaljite elektronsku poruku administratoru sa Vašim ID podacima. U roku od 24 sata dobićete na adresu Vaše elektronske pošte novu lozinku.

Zaboravio sam svoj broj ID članstva!

Molimo Vas da kontaktirate administratora.

Kako da ažuriram svoje podatke?

Pošaljite popunjen novi pristupni list sa naznakom u napomeni Vašeg ID koda u Asocijaciji.

Da li imam pravo na članstvo u A.K.I.S?

Uslovi za članstvo zavise od vašeg stepena obrazovanja i profila ili priznate kvalifikacije, zajedno sa relevantnim radnim iskustvom. Kvalifikacije mogu biti priznate i na nivou internog permanentnog obrazovanja u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Na osnovu A.K.I.S. akreditovanih kurseva, obuka i treninga. Na osnovu A.K.I.S. procene kompetencija i veština. Na osnovu međunarodno priznatih kvalifikacija.

Moje članstvo je prestalo, mogu li ponovo pristupiti?

Sve prijave za ponovnu registraciju dostaviti u elektronskom obliku na zvaničnu elektronsku adresu office@akis.rs.

Mogu li zadržati moje članstvo?

Članovi A.K.I.S. ne prekidaju članstvo. Članstvo usled ne izmirenih finansijskih obaveza ili nedostatka u podacima prelazi u neaktivno.

Kako da se prijavim za popust?

Ako ste nezaposleni, student ili učenik, postdiplomski student ili doktorant, penzioner ili imate finansijskih poteškoća, možda imate pravo na umanjenje članarine. Dostaviti u elektronskoj formi Vaš zahtev za umanjenje članarine na zvaničnu elektronsku adresu office@akis.rs.

Kako da platim svoje godišnje obaveze?

Na osnovu poslate popunjene prijava administracija A.K.I.S. šalje na vašu elektronsku adresu profakturu sa naznačenim iznosom neuplaćenih obaveza. Kada je u pitanju produženje članstva, trideset dana pre isteka dobijate obaveštenje i profakturu.

Kako da istupim iz članstva?

Članovi koji žele da istupe iz članstva moraju da to učine u pisanoj formi.

Da biste nam pomogli da vas precizno identifikujemo, molimo vas da navedete ID broj članstva, puno ime i kontakt podatke, zajedno sa kratkim razlogom za vašu odluku da istupite.

Koliko dugo traje moje članstvo?

A.K.I.S. prati ciklus članstva po principu dvanaest meseci od datuma uplate fakturisanog iznosa. Analiza baze članova vrši se svakog meseca u intervalu od 1 do 5 u mesecu.

Šta je Politika privatnosti?

Naša Politika privatnosti je set međunarodnih standarda i propisa Republike Srbije u delu obezbeđivanja informacione bezbednosti i zaštiti podataka o ličnosti.

Mogu li postati volonter?

A.K.I.S. se oslanja na aktivne volontere u mnogim i različitim oblastima, uključujući inženjerske aktivnosti, tehničarske aktivnosti, profesionalni razvoj, fakultete i tehnička društva, regionalne grupe i posebne interesne grupe kao što su mladi inženjeri i žene u inženjerstvu itd.

Zašto se zahteva za i fotografija uz moju aplikaciju?

Potreban je Vaša fotografija za zaštitu Vašeg identiteta kada se bavimo pitanjima i zahtevima vezanim za članstvo ili registraciju. Ova identifikacija nam omogućava da uspostavimo bolji integritet verifikacije.