Toggle to Top Navigation

Odricanje odgovornosti

Članstvo u Asocijaciji je dobrovoljno za diplomirane inženjere, inženjere, i tehničare i medicinske tehničare koji neposredno kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju u sektoru zdravstvene delatnosti: u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, na fakultetima, u istraživačkim centrima, u privrednim društvima distribucije, održavanja i servisa pod uslovima propisanim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Informacije prikazane na portalu Asocijacije kliničkih inženjera Srbije su date samo za opštu informaciju i ne predstavljaju profesionalni savet ili proverenu informaciju.

Asocijacija kliničkih inženjera Srbije već godinama radi na ovoj internet lokaciji.

MEĐUTIM:

A.K.I.S. ne garantuje tačnost, sadržaj, potpunost ili podobnost informacija na ovoj stranici.

Korisnik koji je pročitao prezentovani materijal ne treba da se oslanja na isti.

Asocijacija kliničkih inženjera Srbije zadržavaju pravo da izvrše izmene, povuče ili se odrekne prezentovanih informacija bez prethodne najave.

Asocijacija kliničkih inženjera Srbije neće biti odgovorna za sve zahteve ili štete koje proizilaze iz upotrebe ili pozivanja na informacije sa ove web lokaciji.

Informacije date na ovoj web stranici ne odražavaju nužno zvanične stavove Asocijacije kliničkih inženjera Srbije.