Toggle to Top Navigation

NACIONALNI REGISTAR

U okviru aktivnosti A.K.I.S. za potrebe zdravstva Republike Srbije i u skladu sa pozitivnim zakonima vodi sledeće registre:

Registar kliničkih inženjera

Registar kliničkih tehničara

Registar servisera

Registar ovlašćenih servisnih privrednih društava

Registar potvrđenih kompetencija

Jedan od naših značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim profesionalcima i privrednim društvima u obliku prikladnog stručnog vodiča.

Pregledu Nacionalnog registra u elektronskoj formi, možete pristupiti preko naslovne strane sajta, kao i preko funkcionalne oblasti u koliko ste punopravni član asocijacije.