Toggle to Top Navigation

Misija

Asocijacija kliničkih inženjera Srbije, kao nacionalna organizacija, predstavlja strukovnu komoru inženjera i tehničara koji učestvuju u razvoju i pružanju zdravstvenih usluga u medicini. Svojim članovima Asocijacija omogućava preispitivanje i potvrdu stručnih kompetencija, sertifikaciju i licenciranje. Asocijacija postojano radi na zastupanju interesa i prava svojih članova u zdravstvu Republike Srbije, promoviše i učestvuje u implementaciji zakonske regulative i dobre inženjerske prakse u zdravstvu.

Asocijacija radi na podizanju javne svesti posredstvom informisanja i edukacije zaposlenih u zdravstvu i interesnim organizacijama, ostvaruje saradnju na regionalnom i međunarodnom nivou u cilju dostizanja visokih standarda svog delovanja, kao i radi proširivanja mogućnosti profesionalnog usavršavanja i uspešne karijere svojih članova.

Asocijacija u delu biomedicinskog inženjerstva sa posebnom pažnjom učestvuje u istraživanju, razvoj i proizvodnji medicinskih sredstava kroz učešće u donošenju i implementaciji međunarodnih i srpskih standarda.

Osnovni ciljevi Asocijacije su uspostavljanje visokih standarda a posebno:

Uspostavljanje standarda kompetencija kroz sertifikaciju i licenciranje kao i promovisanje izvrsnosti u kliničkoj inženjerskoj praksi; Promovisanje sigurne i efikasne primene nauke i tehnologije u nezi bolesnika; Definisanje baze znanja i veština na kojoj se zasniva profesija kliničkih inženjera; Ostvarivanje visokog standarda u zastupanju profesionalnih interesa kliničkih inženjera i tehničara.

U svom radu, Asocijacija se pridržava osnovnih načela:

  • Načelo javnosti, obrazovanja i informisanja;
  • Načelo zajedništva;
  • Načelo preventive.

Načelo javnosti, obrazovanja i informisanja predstavlja pravo inženjera i tehničara u zdravstvu na pravovremeno informisanje o svim pravima, kao i o procedurama/postupcima, o preduzetim merama za zaštitu osnovnih ustavnih vrednosti, kao i na slobodan pristup podacima o stanju na području tehnike, medicine i prava, radi ličnog usavršavanja i napredovanja a na dobrobit zdravstvenih ustanova i zdravlja pacijenata.

Načelo zajedništva podrazumeva stvaranje zajedničkog delovanja i saradnje državnih organa sa organizacijama inženjera i tehničara, kao i sa svim ostalim institucijama vezanim za delovanje inženjera i tehničara u Republici Srbiji, čime se postiže osiguranje načela i uslova zajedničkog delovanja u medicini.  

Posebno zajedništvo se očekuje od članova i članica A.K.I.S. u zajedničkim nastupima i zauzimanju stavova u pogledu zaštite radnih i profesionalnih prava inženjera i tehničara u medicini.

Načelo preventive ima za svrhu da se svim legalnim sredstvima izbegne rizik, kao i šteta naneta kako inženjerima i tehničarima u medicini tako i zdravstvenim ustanovama i zdravlju pacijenata.

Kontrola postupaka treba biti organizovana, planirana i izvedena tako da se što manje ugrožavaju osnovne ustavne vrednosti: pravo i pravičnost.