Toggle to Top Navigation

Definicija

Klinički inženjer: DEFINICIJA I ULOGA/AKTIVNOST

* Klinički inženjer je stručno osposobljeni profesionalac koji podržava i unapređuje zdravstvenu zaštitu i zdravstvene potrebe pacijenta primenjujući tehničke, inženjerske i organizacione veštine na medicinsku tehnologiju i medicinska sredstva.

* Uloga kliničkih inženjera je sigurno i delotvorno upravljanje tehnologijom i primena medicinskog i biološkog inženjerstva u kliničkoj okolini, za dobrobit zdravlja pacijenta i zdravstvene ustanove.

* Aktivnost kliničkog inženjera u zdravstvenoj ustanovi: Klinički inženjer koji radi u zdravstvenoj ustanovi, zahvaljujući svom obrazovanju i stečenom iskustvu u praksi, upravlja složenim ljudskim i tehnološkim sistemima i rešava probleme, kako opreme i sistema tako i organizacije rada, sve u korist i za sigurnost zdravlja pacijenta.

Sigurnost pacijenta: ULOGA KLINIČKOG INŽENJERA

* Neposredna sigurnost pacijenta i njegovog zdravlja se ostvaruje sprečavanjem neželjenih posledica rada uređaja, poput električnog udara, povreda usled neispravnosti uređaja ili njegovim neodgovarajućim rukovanjem, prekomernog izlaganja jonizujućem i nejonizujućem zračenju, itd.

Za ispravnost rada uređaja je, pre svega, neophodna stalna briga i pažnja za zadovoljavanje tehničkih normativa radi obezbeđivanja kako tehničke tako i medicinske funkcionalnosti i učinkovitosti, jer neispravan uređaj ne mora biti neposredno opasan za pacijenta, ali može inicirati pogrešnu dijagnozu ili neuspešnu terapiju.

Okolina zdravstvene organizacije u kojoj deluju klinički inženjeri

Okolina i uslovi za delatnost kliničkih inženjera može biti svako mesto gde se pružaju zdravstvene usluge ili vodi briga o pacijentima, uključujući njegovu ulogu i posvećenost za:

* direktnu brigu o pacijentu – sigurnost pacijenta u hospitalizaciji, dijagnostici, terapiji i medicinskom tretmanu;

* medicinska i klinička istraživanja – osiguranje kvaliteta u procesu razvoja i uvođenja novih lekova, tehnologija, materijala i medicinskih sredstava;

* obrazovanje – upoznavanje i sprovođenje novih metoda i tehnika lečenja, uvođenje nove opreme – medicinske i opreme za tehničku podršku;

* javne usluge u zdravstvenom sistemu – predlaganje, pokretanje i podrška aktivnostima kojima je cilj poboljšanje brige o pacijentu i/ili zdravlju, itd.

Područja od posebne važnosti za iskazivanje stručnosti kliničkih inženjera zdravstvene ustanove:

* Savetovanje o raspoloživoj tehnologiji i planiranje razvoja; stalno praćenje savremenih svetskih dostignuća i primena u medicinskoj praksi;

* Evaluacija i nabavka opreme, definisanje tehničkih specifikacija;

* Tekuće i investiciono održavanje uređaja i opreme;

* Smanjivanje medicinskih i nemedicinskih rizika (opasnosti) i izveštavanje o događajima koji se mogu oceniti kao incidenti/akcidenti;

* Klinička merenja i održavanje metrološke ispravnosti merno-tehničke opreme;

* Opšta tehnička podrška i sistemi menadžmenta u zdravstvenoj ustanovi;

* Kontinuirano obrazovanje i podučavanje o tehničkim i menadžment aspektima ključnih poslovnih procesa;

* Aktivno učešće i podrška istraživanju, unapređenju organizacije i održivom razvoju;

* Stalna pažnja i održavanje ekološke svesti; upravljanje medicinskim, farmaceutskim i opasnim otpadom; obezbeđivanje sredstava i obučenog osoblja za dekontaminaciju;

* Sprovođenje aktivnosti na realizaciji principa energetske efikasnosti i racionalnog raspolaganja energijom.