Toggle to Top Navigation

Članstvo - Redovni članovi – Korporativno članstvo

Redovni član A.K.I.S.

Članstvo u Asocijaciji je dobrovoljno za diplomirane inženjere, inženjere, tehničare i medicinske tehničare koji neposredno obavljaju profesiju u Republici Srbiji u sektoru zdravstvene delatnosti: u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, na fakultetima, u istraživačkim centrima, u privrednim društvima distribucije, održavanja i servisa pod uslovima propisanim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Korporativno članstvo A.K.I.S.

Članstvo u Asocijaciji na principima korporativnog pristupanja privrednog društva i zaposlenih je predviđeno aktima Asocijacije.

Prava i dužnosti

Članovi Asocijacije, pored obaveza utvrđenih zakonom, imaju sledeća prava i dužnosti:

 • Da stalno prate razvoj inženjerske struke i nauke i drugih nauka i da se stručno usavršavaju,
 • Da stečena znanja i veštine prenose na mlađe kolege,
 • Da u obavljanju svoje profesije primenjuju samo proverene i naučno dokazane metode i postupke u prevenciji, dijagnostici, terapiji i rehabilitaciji bolesti, a da nove metode i postupke uvode i primenjuju u skladu sa zakonom,
 • Da čuvaju profesionalnu tajnu,
 • Da brinu o svom dostojanstvu i dostojanstvu ličnosti građana kome pružaju zdravstvenu zaštitu,
 • Da vode propisanu medicinsku dokumentaciju i evidencije i da dostavljaju izveštaje u skladu sa zakonom,
 • Da se stručno usavršavaju u skladu sa Zakonom,
 • Da traže i da dobiju pravnu i drugu pomoć prema mogućnostima Asocijacije,
 • Da učestvuju na skupovima koje organizuje Asocijacija,
 • Da biraju i budu birani u sve organe Asocijacije,
 • Da ostvaruju druga prava koja za svoje članove obezbeđuje Asocijacija.

Mirovanje i prestanak članstva

Članu Asocijacije miruje članstvo u Asocijaciji za vreme privremene zabrane vršenja poziva diplomirananog inženjera ili tehničara po odluci Suda časti Asocijacije.

Članu Asocijacije prestaje članstvo u Asocijaciji prestankom obavljanja poslova diplomiranog inženjera, inženjera ili tehničara i smrću.

Organu ili članu organa Asocijacije može prestati mandat ako on to sam zatraži.

Organ ili član organa Asocijacije može biti razrešen pre isteka mandata na koji je izabran ako obavlja funkciju na način na koji se ne obezbeđuje ostvarivanje zadataka Asocijacije odnosno organa Asocijacije.

Organu ili članu organa Asocijacije može prestati mandat ako on to sam zatraži.

Postupak za razrešenje organa ili člana organa Asocijacije može pokrenuti pismenim putem najmanje jedna trećina članova Upravnog odbora Asocijacije sastavljena od jedne trećine članova odbora Asocijacije iz svakog ogranka ponaosob.

odluke:

Odluka Članarina MASTER DIPLOMIRANI INŽENJER I INŽENJER.pdf

Odluka Članarina TEHNIČAR I MEDICINSKI TEHNIČAR.pdf

Odluka NAKNADA za potvrdu kompetencije MASTER DIPLOMIRANI INŽENJER I INŽENJER.pdf

Odluka NAKNADA za potvrdu kompetencije TEHNIČAR I MEDICINSK TEHNIČAR.pdf

Odluka za izdavanje LICENCE MASTER DIPLOMIRANI INŽENJER I INŽENJER

Odluka za izdavanje LICENCE TEHNIČAR I MEDICINSK TEHNIČAR.pdf

Odluka NAKNADA za potvrdu kompetencije MASTER DIPLOMIRANI INŽENJER I INŽENJER.pdf

Odluka NAKNADA za potvrdu kompetencije TEHNIČAR I MEDICINSK TEHNIČAR.pdf

pristupnica:

Pristupnica MASTER DIPLOMIRANI INŽENJER I INŽENJER.docx

Pristupnica MASTER DIPLOMIRANI INŽENJER I INŽENJER.pdf

Pristupnica TEHNIČAR I MEDICINSK TEHNIČAR.docx

Pristupnica TEHNIČAR I MEDICINSK TEHNIČAR.pdf