Toggle to Top Navigation

Asocijacija Kliničkih Inženjera Republike Srbije

Association of Clinical Engineers the Republic of Serbia

Klinički inženjeri Srbije

Strukovno udruženje tehničkog osoblja u zdravstvu Republike SrbijeTehnička komora nemedicinskih radnika

Nacionalni registar

Vodi se u skladu sa pravilnikom Asocijacije i javno je dostupan

U TOKU JE:

Registracija članova, upis u toku!

Pošaljite Vašu prijavu za punopravno članstvo

Vigilanca kvarova i nepravilnosti

Asocijacija vodi evidenciju kvarova i nepravilnosti u radu medicinskih uređaja

Kompetencija

U skladu sa zakonima Republike Srbije A.K.I.S. vrši potvrđivanje lične kompetencije

Diplome

Diplome i sertifikati koje u sklopu svoje aktivnosti izdaje Asocijacija u skladu su sa međunarodnim standardima

Dokumenta

Priručnici, pravilnici, Standardi Asocijacije besplatni su za članove A.K.I.S.